یکشنبه 29 بهمن 1396

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

پرچم جمهوری اسلامی ایران

پدافند غيرعامل

♦   سياستهاي جمهوري اسلامي ايران در خصوص پدافند غيرعامل

                ♦   دستورالعمل اجرايي بندع تبصره۳ قانون بودجه۴

                                ♦    قانون بودجه سال ۹۴ (ماده واحده )

 

 بند (ع) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۴

كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( ۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸۶/۷/۵ مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غيرعامل،نيم درصد تا دو درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تخصيص يافته خود را با هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل  در جهت اجرائي نمودن سياست هاي كلي نظام درخصوص پدافند غيرعامل مصوب فرماندهي كل قوا هزينه كنند.